รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

A Q อึดเกินพิกัด =Adversity quotient : turning obstacles into opportunities /


สารบัญ: มุมมองใหม่แห่งความสำเร็จ --ยุคแห่งวิกฤติ --ศาสตร์แห่ง AQ --แบบทดสอบความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การวัด AQ ของคุณและความสามารถในการปีนให้สูงขึ้น --การตีความระดับ AQ และพลังในการก้าวสู่จุดสูงสุด --LEAD : เพิ่มพูน AQ และความสามารถในการปีนเขา --หยุดความคิดในทางวิบัติ --พัฒนา AQ ของคนอื่น และความสามารถที่จะก้าวสู่ที่สูงต่อไป --องค์การ AQ การสร้างวัฒนธรรมนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ --นิสัยนักปีนเขา --บรรณานุกรม.
Paul G. Stoltz ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์.
2
BF 637.S8 ส169อ
9789749297162
158.1
Text
ไทย
เอ็กซเปอร์เน็ท,
2548.
กรุงเทพฯ :
418 หน้า.
LOADING LIST...
LOADING LIST...