รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

วิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด /


ข้ามพรมแดนการวิจัย -- วิชัยเชิงคุณภาพ: กระบวนทัศน์ใหม่ -- การวิจัยเพิ่มภาระงานจริงหรือ -- รูปแบบของวิจัยเชิงคุณภาพ -- คำถามวิจัยเชิงคุณภาพ -- กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ -- หา: การหาผู้เข้าร่วมการวิจัย -- เก็บ: การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ -- ปรุง: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- กิน: การรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ -- วิจัยเชิงคุณภาพกับการเลื่อนวิทยฐานะ
ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
H 62 ข136ว
9789741115389
001.42
Text
English
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล,
2557
นครปฐม :
266 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...