รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ทฤษฎีอาชญาวิทยา :หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ /


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีอาชญาวิทยา -- ประวัติการศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยา -- กลุ่มทฤษฎีสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม -- สำนักอาญชาวิทยาปฎิฐานนิยม -- ทฤษฎีอาชญากรรมแนวจิตวิทยา -- ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสังคมศาสตร์ -- ทฤษฎีความกดดันทางสังคม -- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม -- ทฤษฎีควบคุมทางสังคม -- ทฤษฎีตีตรา -- ทฤษฎีความขัดแย้ง -- ทฤษฎีอาชญาวิทยาในแนวมาร์คซิสซ์ -- ทฤษฎีผสมผสาน -- บทสรุปของทฤษฎีอาชญาวิทยา
พรชัย ขันตี, จอมเดช ตรีเมฆ และกฤษณพงศ์ พูตระกูล
พิมพ์ครั้งที่ 1.
KB 310 พ231ท
9786167687575
364
Text
ไทย
2558
410 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม
LOADING LIST...
LOADING LIST...