ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.3495911 ส64ฝ
ISBN/ISSN 9786167410593
Author(s) Samyan station
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher คลื่นอักษร
Publishing Year
Publishing Place 2556
Collation หนังสือ
Abstract/Notes การทักทาย -- การลาจากกัน -- การแนะนำให้รู้จักกัน -- การพบกันอีก -- การกล่าวคำขอบคุณ -- การตั้งคำถามและการตอบคำถาม -- คำสั่ง คำขอร้องและคำขออนุญาต -- เกี่ยวกับกาลเวลา -- การบอกวัน เดือน ปี -- การเชิญและการรับเชิญ -- การเยี่ยมเยือน -- การเดินทางไปต่างประเทศ -- การแสดงความยินดี ความสงสารและเสียใจ -- การถามทิศทาง -- การกล่าวคำขอโทษ -- การพูดโทรศัพท์ - การซื้อของ -- ที่ภัตตาคาร -- ที่โรงแรม
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous