3,000 คำศัพท์อังกฤษที่ใช้มากที่สุดในโลก

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.1 ฝ211ส
ISBN/ISSN 9786167724232
Author(s) ฝ่ายตำราวิชาการ
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher กู๊ดอินเตอร์บุ๊คส์
Publishing Year 2559
Publishing Place นครราชสีมา
Collation หนังสือ
Abstract/Notes รู้จักกับ 3000 คำศัพท์ -- รู้จักกับ BNC -- วิธีการดูคำศัพท์ในพจนานุกรม -- รายการคำศัพท์ A-Z เรียงตามลำดับอักษร
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous