เก่งอังกฤษพิชิตอาเซียน

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 1
Call Number 428.24 จ269ก
ISBN/ISSN 9789748258850
Author(s) จันทร์พา ทัดภูธร
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
บทสนทนาและวลี
ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ส.เอเซียเพรส (1989)
Publishing Year 2555
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous