พูดอังกฤษรับอาเซียนเรียนเองได้

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 3
Call Number 428.34 ป332พ 2557
ISBN/ISSN 9786163357830
Author(s) ประเพศ ไกรจันทร์
Subject(s) การพูด
ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์
คำศัพท์
การใช้ภาษา
ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher พี เอส เพรส
Publishing Year 2557
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes
Specific Detail Info Pratice your English for aSEAN and everyday speaking
Image
  Back To Previous