ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องรู้

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.24 ท236ภ
ISBN/ISSN 9786167676876
Author(s) ทีม Life balance
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์
การใช้ภาษา
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher อินส์พัล
Publishing Year 2557
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes Part 1 Grammar ไวยากรณ์ -- Chapter 1 Article คำนำหน้านาม -- Chapter 2 Part of Speech ชนิดของคำ -- Chapter 3 Using Auxiliary/Helping Verb -- Chapter 4 Proper Use of Verb to be การใช้กริยาช่วย -- Chapter 5 Infinitive and Gerund การใช้ Infinitive and Gerund ; Part 2 Conversation สนทนา -- Chapter 1 Greeting การทักทาย Chapter 2 Introduction การแนะนำตัว -- Chapter 3 Asking for and Giving Personal Information การถามและบอกข้อมูลส่วนตัว -- Chapter 4 Closing a Conversation จบการสนทนา -- Chapter 5 Asking for Favor ขอความช่วยเหลือ ; Part 3 Vocab คำศัพท์ -- Chapter 1 People and Feeling ตัวเราและความรู้สึก -- Chapter 2 Activities กิจกรรมและการกระทำ -- Chapter 3 Entertainment ความบันเทิง -- Chapter 4 Clothes เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย Chapter 5 Bank ธนาคาร
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous