หลักภาษาอังกฤษขั้นสูง

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 4
Call Number 425 ส788ห
ISBN/ISSN 9742462828
Author(s) สุนทร โคตรบรรเทา
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์
การใช้ภาษา
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher รวมสาส์น
Publishing Year 2540
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes ประโยคภาษาอังกฤษ -- คำนาม -- คำสรรพนาม -- คำคุณศัพท์ -- คำวิเศษณ์ -- คำกริยา -- คำบุรพบท -- คำสันธาน -- คำอุทาน
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous