เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จน พูด อ่าน และเขียนได้

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.1 อ262ร 2548
ISBN/ISSN 9744554673
Author(s) อภิรัตน์ คงเจริญกุล
Smith, Jonathan M.
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์
การใช้ภาษา
การออกเสียง
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ไพลินบุ๊คเน็ต
Publishing Year 2548
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes โครงสร้างของประโยค -- คำนาม -- คำสรรพนาม -- คำคุณศัพท์ -- กริยาวิเศษณ์ -- กริยา -- บุพบท -- คำสันธาน -- คำอุทาน -- เทนส์
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous