อ่านอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 2
Call Number 428.43 ส817อ
ISBN/ISSN 9741314434
Author(s) สุนิจ สุตณฑวิบูลย์
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การอ่าน
การใช้ภาษา
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
Publishing Year 2544
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes คำศัพท์ในบริบท -- การอ่านย่อหน้า -- การเรียบเรียงข้อมูลแบบต่าง ๆ -- การอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์ -- การอ่านเพื่อการศึกษา -- การอ่านเร็ว
Specific Detail Info How to become an efficient reader
Image
  Back To Previous