พูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.3495911 ศ439พ
ISBN/ISSN 9786167088709
Author(s) ศิรณา เภาเอี่ยม
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
บทสนทนาและวลี
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher คลื่นอักษร
Publishing Year 2554
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน -- บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีคำศัพท์วลีและประโยคที่ซับซ้อนและยุ่งยากเพิ่มขึ้น -- ตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ IDIOMS ที่เราควรทราบ -- รวมคำศัพท์พื้นฐานที่ควรทราบในการสนทนา -- VOCABULARY
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous