กล้าถามกล้าตอบพูดอังกฤษเก่งเร็ว

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.24 จ842ก
ISBN/ISSN 9786162750274
Author(s) Jazzy the Chic Geek
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher เอ็ดดูเคชั่นไมน์ดไลน์มัลติมีเดีย
Publishing Year 2555
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes เนื้อหาต่างๆ จะถูกนำเสนอโดยการเล่าผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวันบ้าง ชีวิตการเรียนบ้าง เพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆ เข้าใจ และเห็นภาพสิ่งต่างๆ ในหนังสือนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่เกี่ยวกับ Charming English Journey นี้จะเกี่ยวกับการนำภาษาอังกฤษไปใช้อย่างไรให้ถูกต้องและถูกกาลเทศะ วิธีการเรียนและศึกษาค้นคว้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เทคนิคการจดจำ และสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักใช้ผิดพร้อมคำอธิบายและตัวอย่าง
Specific Detail Info Charming English journey
Image
  Back To Previous