รวมศัพท์อังกฤษ-ไทย ระดับพื้นฐาน

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.1 ธ151ร
ISBN/ISSN 9786162366239
Author(s) ธนกร พิทักษ์เศรษฐการ
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,
Publishing Year 2558
Publishing Place นนทบุรี
Collation หนังสือ
Abstract/Notes สี -- หน่วยวัด -- วันและเวลา -- ฤดูกาลและอากาศ -- สมาชิกในครอบครัว -- ร่างกาย -- โรคภัยและการบาดเจ็บ -- ดนตรีและภาพยนตร์ -- กีฬา --
Specific Detail Info Quick basic vocab
Image
  Back To Previous