พูดภาษาอังกฤษง่าย ๆ ในที่ทำงาน

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.3495911 ส818พ
ISBN/ISSN 9786162368110
Author(s) Sunisa Somnuk Jensen
Alice Zemaitis
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,
Publishing Year 2559
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes Conversation -- Introduction -- Getting To Know A New Friend -- On the Phone -- Slang -- Proverb -- Vocabulary
Specific Detail Info English in the office
Image
  Back To Previous