ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสนทนาทั่วไป

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428 พ515ฝ
ISBN/ISSN 9786169196723
Author(s) พัชรนันท์ พันนาศิริ
Subject(s) การพูด
ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher บุ๊คนาวน์
Publishing Year 2557
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes
Specific Detail Info Basic English conversation sentences
Image
  Back To Previous