ภาษาไทยว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 1
Call Number 428.24 ค167ภ
ISBN/ISSN 9786167785233
Author(s) ครูตุ๊กตุ๊ก
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher เดอะซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก
Publishing Year 2557
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous