ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากคำถาม

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 425.2 อ37ฝ
ISBN/ISSN 9786169196747
Author(s) อธินันท์ จิตติคุณาธรรม
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher บุ๊คนาวน์
Publishing Year 2557
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes การถามคำถามด้วย What (อะไร) -- การถามคำถามด้วย Where -- การถามคำถามด้วย When -- การถามคำถามด้วย Why -- การถามคำถามด้วย Who -- การถามคำถามด้วย Which -- การถามคำถามด้วย How
Specific Detail Info Conversation question
Image
  Back To Previous