ภาษาอังกฤษ เพื่อการเขียนงานวิจัย/กันยารัตน์ เกตุขำ

Collection Location 208 ห้องสมุดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Edition 6
Call Number PE1409 ก634ภ
ISBN/ISSN 9789740334316
Author(s) กันยารัตน์ เกตุขำ
Subject(s) การเขียนทางวิชาการ
การเขียนรายงาน
ภาษาอังกฤษ - ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher แห่งจุฬาลงณ์มหาิทยาลัย
Publishing Year 2562
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous