สุภาษิตอังกฤษคำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

Collection Location 402 ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Edition พิมพ์ครั้งที่ 9.
Call Number 398.9ร112ส (ห้องสมุดทั่วไป)
ISBN/ISSN 9789740336280
Author(s) รัชนี ซอโสตถิกุล
Subject(s) สุภาษิตและคำพังเพยไทย
ภาษาอังกฤษ -- สำนวนโวหาร
สุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2560
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 463 หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous