เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ

Collection Location ยศ.ทร.
Edition 1
Call Number 428.24อ867ข 2562 (ห้องสมุดทั่วไป)
ISBN/ISSN 9786160834280
Author(s) อุเอโนะ, โยโกะ
พิมพ์สุภัค เปสลาพันธ์
Subject(s) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
พิมพ์สุภัค เปสลาพันธ์
เขียนอีเมลอย่างง่ายสไตล์นักธุรกิจ
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
Publishing Year 2562
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 224 หน้า
Abstract/Notes จะทำให้คุณเขียนอีเมลธุรกิจได้อย่างมีชั้นเชิง แค่ใช้สำนวนสำเร็จรูปในหนังสือเล่มนี้ ก็เขียนอีเมลธุรกิจได้ถึง 75 สถานการณ์ โดยเนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ได้ เช่น การติดต่อนัดหมาย การสอบถาม มารยาท และวิธีการเขียนอีเมลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หัวข้ออีเมลที่ใช้บ่อย อีกทั้งคำลงท้ายที่เหมาะสม การเริ่มต้นอีเมล การลงท้ายอีเมล การเจรจาต่อรอง การแสดงความรู้สึกด้วยรูปแบบสำนวนทางการ เช่น การกล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพร แสดงความเสียใจ นอกจากนี้ยังรวบรวมศัพท์ธุรกิจที่ต้องใช้เขียนอีเมล และเกร็ดภาษาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
Specific Detail Info Easy & Perfect Email Writing
Image
  Back To Previous