ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพบกไทย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 )

Collection Location 327 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Call Number ท 428.24 ร 268 ภ
ISBN/ISSN 9786168035450
Author(s) ระวี โรจนวงศ์, พ.อ.
Subject(s) ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
Publishing Year 2561
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 264 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous