ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเวียดนาม

Collection Location 402 ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Edition
Call Number 959.7043 ก17ป
ISBN/ISSN 9747500914
Author(s) กรมยุทธศึกษาทหาร
Subject(s) ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเวียดนาม
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher บริษัทอมรินทร์พริ้นิ้งอนด์พับลิชชิ่ง
Publishing Year 2541
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 447 หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous