0080 เติมเทคนิค MySQL ให้เต็มประสิทธิภาพ

Collection Location 202 ห้องสมุด กรมการสื่อสารทหาร
Edition 1
Call Number 005.756
ISBN/ISSN 974918954x
Author(s) สาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
Subject(s) มายเอสคิวแอล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher
Publishing Year 2547
Publishing Place กรุงเทพฯ:วิตตี้ กรุ๊ป,2547
Collation 320 หน้า
Abstract/Notes เทคนิคการใช้คำสั่ง SELECT--เทคนิคการจัดการสตริง--เทคนิคการจัดวันที่-เวลา--เทคนิคการจัดเรียงลำดับผลลัพธ์
--เทคนิคการหาผลสรุปข้อมูล--เทคนิคการเชื่อข้อมูลหลายตาราง--เทคนิคเพ่ิ่มความเร็วค้นหาข้อมูลด้วยอินเด็กซ์
--เทคนิคการแก้ไขโครงสร้างตาราง--เทคนิคการสร้างเลขลำดับ--เทคนิคการจัดการเรคอร์ดลำดับที่ซ้ำซ้อน
--เทคนิคการจัดการทรานแซกชัน--ภาคผนวก ก--คำสงวนของ MySQL--ภาคผนวก ข--ใช้๋JSP และ PHP ติดต่อกับ My SQL
--ภาคผนวก ค --แนะนำเว็บไซต์ My SQL และอื่นๆที่น่าสนใจ
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous