เอกสารคำสอนวิชา ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition 2
Call Number 020
ISBN/ISSN -
Author(s) ณรงค์ ป้องบุปผา
Subject(s) ห้องสมุด
บรรณรักษ์
ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
Publishing Year 2530
Publishing Place มหาสารคาม
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous