วารสารและหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ ๒๔๗๘-๒๕๑๔

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 010.28
ISBN/ISSN -
Author(s) หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
Subject(s) วารสาร
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
วารสารและหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
ดรรชนี
Classification 010.28
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
Publishing Year 2515
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous