ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 020
ISBN/ISSN 974275451
Author(s) มัลลิกา นาถเสวี
Subject(s) ห้องสมุด
บรรณารักษ์ศาสตร์
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher โอเดียนสโตร์
Publishing Year 2529
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous