บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล ปี พ.ศ. 2528-2529

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 011.53
ISBN/ISSN 9748758087
Author(s) กลุมพัฒนาทรัพยาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Subject(s) บรรณารักษ์ศาสตร์
ไทย--สิ่งพิมพ์รัฐบาล--บรรณานุกรม
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล
Classification 011.53
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ฝ่ายหอสมุดมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publishing Year 2530
Publishing Place ขอนแก่น
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous