บรรณนิทัศน์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1.
Call Number
ISBN/ISSN 9741331738
Author(s) ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject(s) จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453
royal family
บรรณนิทัศน์
บรรณานิทัศน์
Classification 016.9593035
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publishing Year 2548
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation 347 หน้า.
Abstract/Notes สารบัญ: หนังสือ--วิทยานิพนธ์--รายงานการวิจัย--บทความวารสาร.
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous