ถาม-ตอบ วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 020
ISBN/ISSN -
Author(s) ประดิษฐ์ ฮวบเจริญ
Subject(s) บรรณารักษ์ศาสตร์
ถาม-ตอบ วิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ห้างหุ่นส่วนจำกัดอักษรบัณฑิต
Publishing Year
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous