บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 016
ISBN/ISSN -
Author(s) ศิลปากร,กรม
Subject(s) บรรณานุกรม
ดรรชนี
ดัชนี
Classification 016
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher หน่วยพิมพ์และจำหน่ายศาสนภัณฑ์
Publishing Year 2515
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous