บรรณรักษ์ 20

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 020
ISBN/ISSN -
Author(s) ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Subject(s) ห้องสมุด
วิชาบรรณารักษ์
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher กรุงสยามการพิมพ์
Publishing Year 2518
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous