หลักบรรณารักษ์ศาสตร์ เบื้องต้น

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 020
ISBN/ISSN 9742757208
Author(s) ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
Subject(s) ห้องสมุด
บรรณารักษ์ศาสตร์
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher โอเดียนสโตร์
Publishing Year 2525
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous