คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 020
ISBN/ISSN 9742222231
Author(s) แม้นมาส ชวลิต
Subject(s) ห้องสมุด
คู่มือบรรณารักษ์
ยืมหนังสือ
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher บริษัท สำักพิมพ์บรรณกิจ 1
Publishing Year 2543
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous