รวมบทความบรรณารักษศาสตร์ เล่ม2

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition
Call Number 020.9
ISBN/ISSN 9747680025
Author(s) วรรณี ศิริสุทร
Subject(s) บรรณารักษ์ศาสตร์
รวมบทความบรรณารักษศาสตร์
Classification 020.9
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ภาพพิมพ์
Publishing Year 2532
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous