บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition 3
Call Number 020
ISBN/ISSN -
Author(s) สุทธิสักษณ์ อำพันวงศ์
Subject(s) ห้องสมุด
บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น
Classification 020
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ไทยพัฒนา
Publishing Year 2510
Publishing Place กรุงเทพฯ :
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous