คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

Collection Location 207 ห้องสมุดกองบังคับการ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
Edition
Call Number อ 320.03 ส691ค
ISBN/ISSN 9786165481458
Author(s) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Subject(s) ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาไทย -- คำศัพท์
หนังสือราชการ -- พจนานุกรม
การประชุม -- พจนานุกรม
Classification 300
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishing Year
Publishing Place นนทบุรี
Collation 208 หน้า
Abstract/Notes สำนักงาน ก.พ. ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทำหนังสือเรื่อง "คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ" เพื่อเสริมทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับ และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในกลุ่มประเทศอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous