พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย = Oxford-River Books English-Thai dictionary / แปลโดย ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ ปรีมา มัลลิกะมาส, หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์, ไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์

Collection Location 327 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก
Edition
Call Number อ 495.91321 พ 174
ISBN/ISSN 9748225704
Author(s)
Subject(s) ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม
ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
Asia, Southeastern -- Antiquities
Bronz age -- Southeast Asia
English language -- Dictionaries -- Thai language
ENGLISH -- THAI DICTIONARY
อังกฤษ -- พจนานุกรม -- ไทย
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher River Books
Publishing Year 2547
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 1079 หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous