ประมวล สำนวน, ศัพท์แสลง อังกฤษ-ไทย / ทำนอง อึ้งสกุล ; ศิริภาพรรณ ประภากร บรรณาธิการ

Collection Location 327 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก
Edition
Call Number อ 428 ท 421 ป ฉ.1
ISBN/ISSN 9786163216878
Author(s) ทำนอง อึ้งสกุล
Subject(s) ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ -- สำนวนโวหาร -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ -- คำและวลี -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher อรุณการพิมพ์
Publishing Year 2556
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation [8], 1218, [4] หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous