คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกกิจกรรมการรักษาพยาบาล

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 1
Call Number 428.3 ว463ค
ISBN/ISSN 9786169358701
Author(s) วาทิต จั่นแย้ม
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
การแพทย์
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ดร.วาทิตยูนิเวิร์ส
Publishing Year 2563
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes ฉ.1-150 (ลพบุรี) ฉ.151-240 (กทม.)
Specific Detail Info Handbook English Conversation for Medical Personnel in All Activities of Treatment & Nursing Care
Image
  Back To Previous