พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับมาตรฐาน = Ruamsarn standard Thai-English dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

Collection Location 327 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก
Edition
Call Number อ 495.91321 ธ 813 พ ฉ.1
ISBN/ISSN 9742453233
Author(s) เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
Subject(s) ภาษาไทย -- พจนานุกรม
ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาอังกฤษ
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher รวมสาส์น
Publishing Year 2537
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 1363 หน้า
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous