เตรียมสอบ IELTS International English Language Testing System

Collection Location 207 ห้องสมุดกองบังคับการ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
Edition
Call Number 428 ต717
ISBN/ISSN 9749130278
Author(s) สุทิน พูลสวัสดิ์
Subject(s) ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย
Classification 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง
Publishing Year 2546
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 295 หน้า
Abstract/Notes หนังสือ เตรียมตัวสอบ IELTS เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยแบ่งส่วนต่างๆ ออกเป็น 5 Parts คือ Part 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ IELTS การจัดสอบ IELTS ในประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ Part 2 เป็นการทบทวนส่วนต่างๆ ของข้อสอบ IELTS อย่างละเอียด Part 3 เป็นข้อสอบ IELTS ครบสมบูรณ์ทั้ง 4 Sections คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดสัมภาษณ์ Part 4 เป็นข้อสอบ IELTS โดยมี Audio CD พร้อมคำเฉลยของแต่ละชุดอย่างละเอียด และ Part 5 เป็นการรวมศัพท์ IELTS โดยจัดเรียงเป็นหมวดศัพท์ A-Z
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous