อนาคตศึกษา : นาวิกาธิปัตยสาร ฉบับที่ 77 (มิ.ย. - ก.ย.2552)

Collection Location ยศ.ทร.
Edition 1
Call Number 355.02 ก169อ 2552 (ห้องสมุดทั่วไป)
ISBN/ISSN 08595224
Author(s) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ
Subject(s) ประมาณการณ์-พยากรณ์-ฉากอนาคต : ไชยวัฒน์ ม่วงน้อย,
ทำเนียบยุทธ์ : วิทยา ปัญญวรญาณ, 142
สถาบันศึกษายุทธศาสตร์กฤษณจันทร์ (สยก.) : ชาติ นาว
การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย : อุดมศักดิ์
ชีวิตกับเทคโนโลยี : อดีต-ปัจจุบันและอนาคต ทศวรรษหน
อนาคตสงครามทางเรือ : เทคโนโลยีกับปัญหาการตัดสินใจ
อนาคตของกองทัพเรือภายใต้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (
ศาสตร์แห่งการทำนายอนาคต : กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์
โลกอนาคตเป็นอย่างไร : De La Mar, 28
อนาคตศึกษาในศตวรรษที่ 21 : วิธีฉากอนาคตกับเทคนิคเด
เทพธิดาพยากรณ์ : ณ ณรงค์ ทวีวัฒน์, 145
Classification NONE
Series Title
GMD หนังสือ (Book)
Language
Publisher ศูนย์ศึกษายุทศาสตร์ฯ
Publishing Year 2552
Publishing Place นครปฐม
Collation 148 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous