สุดยอดอาหารต้านโรค (3)

Collection Location 311 ห้องสมุดโรงเรียนนายสิบทหารบก
Edition 1
Call Number 613.2 ศ6ส7
ISBN/ISSN 978-616-18-3617-7
Author(s) ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
Subject(s) ชื่อเรื่อง
Classification 613.2 ศ6ส7
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
Publishing Year 2563
Publishing Place กทม.
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous