แผนที่โรค : The Atlas of Disease (2)

Collection Location 311 ห้องสมุดโรงเรียนนายสิบทหารบก
Edition 1
Call Number 303.485 ฮ7ผ8
ISBN/ISSN 978-616-18-3694-8
Author(s) เฮมเพล, แซนดรา. จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
Subject(s) ชื่อเรื่อง
Classification 303.485 ฮ7ผ8
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง
Publishing Year 2563
Publishing Place กทม.
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous