คลายปม ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (ฉบับสมบูรณ์) (2)

Collection Location 311 ห้องสมุดโรงเรียนนายสิบทหารบก
Edition 1
Call Number 530.076 ว768ค
ISBN/ISSN 978-616-237-565-1
Author(s) วิษณุ ยังเฟื่อง.
Subject(s) ชื่อเรื่อง
Classification 530.076 ว768ค
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
Publishing Year 2563
Publishing Place กทม.
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous