การปฏิบัติการรักษาสันติภาพขอสหประชาชาติ (1948 - 1995)

Collection Location ยศ.ทร.
Edition 2
Call Number 341.523 ส16กป 2544
ISBN/ISSN 9743469079
Author(s) สมพงศ์ ชูมาก
Subject(s) การรักษาสันติภาพ - - สหประชาชาติ
Classification NONE
Series Title
GMD หนังสือ (Book)
Language ไทย
Publisher ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2544
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous