เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

Collection Location 201 หอสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย
Edition 2
Call Number 662.88 น114ท 2558
ISBN/ISSN 9786163980267
Author(s) นคร ทิพยาวงศ์
Subject(s)
Classification 600
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publishing Year 2558
Publishing Place เชียงใหม่
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous