ผลัดแผ่นดินกรุงศรี

Collection Location 201 หอสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย
Edition 2
Call Number 959.33 พ272ผ 2561
ISBN/ISSN 9786163882752
Author(s) พรรณี เกษกมล
Subject(s)
Classification 900
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher แสงดาว สำนักพิมพ์
Publishing Year 2561
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous