เปิดโลกสำรวจ เครื่องจักรยักษ์ใหญ่ (ปกแข็ง)

Collection Location 201 หอสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย
Edition 1
Call Number 661 อ215ค 2563
ISBN/ISSN 9786161830885
Author(s) ฟีลลิป สตีล
Subject(s)
Classification 600
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher อมรินทร์คอมมิกส์ สำนักพิมพ์
Publishing Year 2563
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous